lnv-inspraak-groot

Landelijke inspraaktoer voor Natura 2000

8

Organiseer elf informatieavonden voor boeren, bewoners, burgers en bestuurders door heel Nederland. Zorg voor elf verschillende presentaties van 30 minuten, inclusief spreektekst, met specifieke natuurgebiedenfilms, proces-animaties en videobijdragen van lokale belanghebbenden en de minister. Maak 18 banieren met relevante informatie, zorg voor de geluid- en visuele techniek, de regie van de avonden en de opnamen voor het Inspraakpunt. Train de presentatoren. Zo luidde de opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in augustus 2009.

Illumicom realiseerde deze opdracht binnen enkele weken. De avonden in de provincies Friesland, Drenthe, Gelderland, Brabant, Limburg en Zuid-Holland werden publicitair aangekondigd met nationale advertenties en lokale persberichten. Centraal thema tijdens elke avond was het Ontwerp-aanwijzingsbesluit voor een Natura 2000-gebied. Niet iedere betrokkene is daar even enthousiast over. Ook deze geluiden ontbraken niet in de presentaties, om aan te tonen dat de overheid weet wat er leeft. In de speciale videopresentatie van minister Gerda Verburg, waarvoor Illumicom de tekst en opname verzorgde, legde zij duidelijk uit dat Natura 2000 van belang is voor de kwaliteit van leven en de biodiversiteit. Maar ook dat de overheid graag in samenwerking met boeren, burgers en bestuurders werkt aan de invulling van het beheerplan van de Natura 2000-gebieden, zodat ieders belang zo goed als mogelijk wordt meegewogen. 

lnv-inspraak-beeld01
lnv-inspraak-beeld01

Het ministerie van LNV heeft naar aanleiding van de Ontwerp-aanwijzingsbesluiten circa 1.500 zienswijzen ontvangen. Het betreffen protesten of vragen van belanghebbenden. Dit aantal is aanzienlijk kleiner dan bij voorgaande aanwijzingsbesluiten. De relatie van Illumicom met het ministerie gaat terug tot 1997.

Tags: Cases

Reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Elevator pitch

Met strategische communicatie-expertise verscherpen, verankeren en realiseren we uw beleidsdoelstellingen.

 

logo_small

Bel 070 - 42 75 931 voor meer informatie

IMG_4107.JPG

Precies voor de deur van ons projectkantoor: de videoclipopname van de hiphop-crew De Kraaien bij -5 graden.

Monica Scheepers bracht koffie en verleende wat hand en spandiensten bij de productie. 'Ik vind je lekker'.