natura2000-groot

Minister Verburg legt Natura 2000 uit

6

Organiseer elf informatieavonden voor boeren, bewoners, burgers en bestuurders door Nederland. Zorg voor elf verschillende presentaties van 30 minuten, inclusief spreektekst, met specifieke natuurgebiedenfilms, proces-animaties en videobijdragen van lokale belanghebbenden en de minister. Maak 18 banieren met relevante informatie, zorg voor de geluid- en visuele techniek, de regie van de avonden en de opnamen voor het Inspraakpunt. Train de presentatoren. Zo luidde de opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in augustus 2009.

natura2000-beeld01
natura2000-beeld01

Illumicom realiseerde deze opdrachten binnen enkele weken. De avonden in de provincies Friesland, Drenthe, Gelderland, Brabant, Limburg en Zuid-Holland werden publicitair aangekondigd met nationale advertenties en lokale persberichten. Centraal thema tijdens elke avond betrof het ontwerp-aanwijzingsbesluit voor een Natura 2000-gebied. Niet iedere betrokkene is daar even enthousiast over, aangezien de aanwijzing gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering. Ook deze geluiden werden opgenomen in de presentaties, om aan te tonen dat de overheid weet wat er leeft.

lnv-inspraak-groot

natura2000-beeld01
natura2000-beeld01

In de speciale video-opname van minister Gerda Verburg, waarvoor Illumicom spreektekst en opname verzorgde, werd duidelijk uitgelegd dat Natura 2000 van belang is voor de kwaliteit van het leven en de biodiversiteit. Maar ook dat de overheid graag in samenwerking met boeren, bewoners, burgers en bestuurders werkt aan de invulling van het beheerplan van betreffend gebied, om ieders belang zo goed mogelijk mee te nemen en te wegen.


natura2000-groot

Het ministerie van LNV heeft naar aanleiding van de ontwerp-aanwijzingsbesluiten circa 1500 zienswijzen ontvangen. Dit betreffen protesten of vragen van belanghebbenden. Dit aantal is aanzienlijk minder dan bij voorgaande aanwijzingsbesluiten. Illumicom verzorgde deze multi disciplinaire voorlichtingsprojecten reeds drie keer eerder voor het ministerie; in 2007 en 2008.


Tags: Cases Strategische communicatie, overheden, consultancy, content, projectbegeleiding, Natura 2000, minister, ministerie, advertenties, voorlichting, presentatie, av, Illumicom, Erik van der Geest, Monica Scheepers.

Reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Elevator pitch

Met strategische communicatie-expertise verscherpen, verankeren en realiseren we uw beleidsdoelstellingen.

 

logo_small

Bel 070 - 42 75 931 voor meer informatie

IMG_4107.JPG

Precies voor de deur van ons projectkantoor: de videoclipopname van de hiphop-crew De Kraaien bij -5 graden.

Monica Scheepers bracht koffie en verleende wat hand en spandiensten bij de productie. 'Ik vind je lekker'.