KCBT-groot

Veranderingscommunicatie 2012 - 2015 voor KCBT

4

Voor KCBT, het Kenniscentrum Bouw en Techniek, heeft Illumicom het veranderingscommunicatieprogramma 2012-2015 samengesteld, afgestemd op de strategische professionalisering van de holding en

haar dochterbedrijven in de dynamische, zware tijd voor bouwbedrijven. Illumicom adviseert en realiseert.

KCBT-beeld02
KCBT-beeld02

80% procent van de veranderingsprogramma’s leiden niet tot het gewenste resultaat, zo blijkt uit de diverse wetenschappelijke onderzoeken. De oorzaken blijken veelal intern te liggen: ambities te hoog gesteld, communicatie onvoldoende, betrokkenheid te beperkt. Met deze onderzoeksfeiten als uitgangspunt, zou een organisatie bijna de moed tot veranderingen in de schoenen zakken.

KCBT-beeld02 
Stilstaan is achteruitgang
Zo zwart-wit kunnen veranderingsprocessen natuurlijk niet worden geïnterpreteerd. Veranderingsprogramma’s voor organisaties zijn in principe een serie aan strategische verbeterprocessen, inclusief vele tactische interne aanpassingen, die moeten leiden tot de scherp gedefinieerde hoofddoelen en vooral een beter rendement dankzij een beter aansluiting met een veranderende markt of omgeving. Een veranderingsprogramma leidt altijd tot verbeteringen, maar – en dat is ook een feit - in vele gevallen niet altijd tot 100% score op alle ideaal geformuleerde uitkomsten binnen de gestelde tijd.

KCBT-beeld01
KCBT-beeld01

Inspelen op de toekomst
KCBT in Delft is een middelgrote holding, met bijna 100 medewerkers verdeeld over drie bedrijven. Deze drie bedrijven werkten tot en met 2011 met name zelfstandig, waardoor de synergievoordelen in kosten en kennis tussen de organisaties nog onvoldoende werden benut. De economische vooruitzichten eisen bovendien van de organisaties dat zij in 2015 pro-actiever, met meer specialisaties, met een grotere klant- en marktgerichtheid haar diensten adviseert, regieondersteunend aanbiedt en uitvoerend verzorgt.

KCBT-klein 

Sense-of-urgency in kaart
Veranderingsprogramma’s en verbeterprocessen slagen alleen als mensen gemotiveerd zijn en de kaders voldoende gefaciliteerd worden. Om de veranderbereidwilligheid bij medewerkers van KCBT te starten, is in eerste instantie de sense-of-urgency in kaart genrtacht, middels duidelijke presentaties over hoe de bouwwereld doordraait en wat dit betekent voor de toekomst van bouw- en installatiebedrijven. Vervolgens is met de top van de holding en de bedrijven gezamenlijk een aantal doelstellingen en aandachtsgebieden geformuleerd.

KCBT-beeld01
Veranderingscommunicatieplan
Op basis hiervan is het projectmanagement en het veranderingscommunicatie-programma 2012-2015 geformuleerd in diverse fasen; uiteraard gebaseerd op het verankeren van een maximale betrokkenheid van de belangrijkste beïnvloeders en uitvoering ervan door de medewerkers in het bedrijf. Met een kick-off presentatie, banners, nieuwsbrieven en een informatieboekje voor het hele bedrijf in Oktober 2012 is KCBT begonnen aan de realisatie van haar ambities. Illumicom ondersteunt de directie met advies over voortgang en realisatie van middelen waar gewenst.

Tags: Cases strategische communicatie, veranderingscommunicatie, content, Illumicom, KCBT.

Reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Elevator pitch

Met strategische communicatie-expertise verscherpen, verankeren en realiseren we uw beleidsdoelstellingen.

 

logo_small

Bel 070 - 42 75 931 voor meer informatie

IMG_4107.JPG

Precies voor de deur van ons projectkantoor: de videoclipopname van de hiphop-crew De Kraaien bij -5 graden.

Monica Scheepers bracht koffie en verleende wat hand en spandiensten bij de productie. 'Ik vind je lekker'.