FRIS-1

Verandermanagement voor Fris (Real Estate Groep)

18

De top-5 beheerder van onroerend goed in Nederland, FRIS uit Amsterdam, heeft Illumicom gevraagd om visie, missie en kernwaarden te definiëren in samenspraak met DGA’s en management. Vervolgens is gevraagd om deze met het middenmanagement te implementeren. Dit heeft geleid tot een activatieprogramma van de nieuwe strategie 2015 - 2017. Daarbij staan continu leren, innoveren en zelfsturing centraal; om de klant van vandaag en morgen pro-actief te ontzorgen.

FRIS is een market challenger en kent circa 60 medewerkers en 7 divisies. Sinds 2002 is het familiebedrijf onder leiding van Hans Peter Fris in omvang verviervoudigd. In 2014 treedt Marc Poelmann toe als DGA van FRIS Investment Care, één van de snelst groeiende divisies van FRIS. FRIS is award winning en het enige Nederlandse bedrijf in de top 5 van real estate beheerders, waarin verder uitsluitend de bekende internationale concerns staan. De lokale kennis en de actieve betrokkenheid van FRIS met de opdrachtgever is één van de krachten achter het succes van FRIS. Maar ook de service, tarieven en flexibiliteit.

Expansie faciliteren
Zoals elke organisatie regelmatig strategie en organisatiestructuur onder de loep moet nemen, zo heeft FRIS in deze fase de behoefte aan een heldere actieve koers naar de toekomst. Eén die de groei faciliteert, continuïteit waarborgt, medewerkers inspireert, maar vooral de klant en de markt centraal op het netvlies heeft staan.

FRIS-3

Visie, missie, strategie en activatie
Illumicom wordt niet alleen betrokken bij de Visie, Missie en DNA-definiëring, maar ook bij de definiëring van de doelen op concernniveau en per divisie, én de praktische implementatie van het vernieuwingstraject. Dit leidt tot een passend activatieprogramma waarin – los van diverse benchmarks – zelfsturing centraal staat. De divisieleiders en vervolgens de medewerkers worden maximaal betrokken en empowered. Kwaliteitscirkels per divisie en horizontaal door de organisatie worden toegepast om stapsgewijs en zelfsturend de Organisatie Ontwikkel Doelen te bereiken, met telkens nieuwe realiseerbare verbeterdoelen.


De drie pijlers voor het programma betreffen uiteraard: strategie, mens en communicatie (intern en extern).

FRIS-2

Werkzaamheden
1. Adviesgesprekken
2. Definiëring veranderstrategie
3. Procesbegeleiding en presentaties
4. Benchmarks (HR-scans, MTO-onderzoek, klanttevredenheidsonderzoek)
5. Realisatie middelen (Social Intranet, communicatiemiddelen)
6. Individuele gesprekken
7. Whitepapers

TAG VOORBEELD

Tags: kennis, voorbeeld tag 2

typ de tags die van toepassing zijn en selecteer ze. Klik vervolgens op het link icoontje hierboven en selecteer de bijbehorende tags-overzichtspagina. Voor de eerste tag hier zou je bij "lijst" het item "Pagina Kennis (start website > blog tags)" moeten selecteren.

Reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Elevator pitch

Met strategische communicatie-expertise verscherpen, verankeren en realiseren we uw beleidsdoelstellingen.

 

logo_small

Bel 070 - 42 75 931 voor meer informatie

IMG_4107.JPG

Precies voor de deur van ons projectkantoor: de videoclipopname van de hiphop-crew De Kraaien bij -5 graden.

Monica Scheepers bracht koffie en verleende wat hand en spandiensten bij de productie. 'Ik vind je lekker'.